Monday, October 31, 2011

Bilangan Cardinal

Share

Bilangan cardinal=bil trtenu yg menyatakan brp bnyak elemen2 yg trdpat dlm satu hmpunan
Ordinal=--------------------------------------------posissi relative dri suatu elemen yg terdapat dri suatu himpunan
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
1. Menyatakan jenis-jenis kata bilangan.
2. Mengenal jenis-jenis kata bilangan.
3. Membina ayat dengan menggunakan kata bilangan dengan betul.
Kata Bilangan
Kata bilangan terdiri daripada perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah
(Koh Boh Boon, 190 : 90). Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata
bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama
(Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 272).
http://portalbahasamelayu.fateback.com/carta_kbilangan1.gif
http://portalbahasamelayu.fateback.com/carta_kbilangan2.gif
Menurut Prof. Abdullah Hassan (2002 : 125), kata bilangan memberitahu jumlah orang,
benda atau perkara. Menurut Prof. Abdullah Hassan (2002 : 125 - 127) ada 6 jenis
kata bilangan iaitu:
1. Bilangan Kardinal / bilangan tentu - satu, dua, seribu, sejuta
2. Bilangan tak tentu                                           - segala, semua, beberapa, seluruh, sekian,
                                                                para
3. Bilangan pisahan                                             - setiap, tiap-tiap, masing-masing
4. Bilangan himpunan                          - berpuluh-puluh, berjuta-juta
5. Bilangan pecahan                                            - separuh, setengah, sebahagian, tiga suku.
6. Bilangan ordinal / giliran                  - pertama, kedua, keseribu, kedua ratus
Kata Bilangan
Contoh
Maksud
Kata Bilangan Kardinal
Sepuluh
Dua puluh ribu
Menunjukkan jumlah yang tertentu.
Kata Bilangan Tak Tentu
Semua
Banyak
Beberapa
Kebanyakan
Segala
Menunjukkan bilangan atau jumlah yang tidak tentu.
Bertiga-tiga
Berpuluh-puluh
Menunjukkan himpunan
Setiap
Masing-masing
Menunjukkan pisahan atau berasingan
Separuh
Seperlima
Menunjukkan pecahan
Kesalahan Penggunaan Kata Bilangan
Kata Bilangan
Salah
Betul
1. Kata bilangan tingkat
    tidak boleh digunakan
    untuk menunjukkan
    jumlah.
Ayah menanam kedua batang pokok kelapa di kebun.
Ayah menanam dua batang pokok kelapa di kebun.
2. Kata bilangan tak tentu
    seperti para, segala dan
    semua tidak boleh
    diulang.
Para-para murid dikehendaki beratur di dewan.
Para murid dikehendaki beratur di dewan.
3. Kata bilangan tak tentu
    berbagai-bagai dan
    setengah-tengah, kata
    bilangan pisahan tiap-
    tiap dan masing-masing
    tidak boleh  
    disingkatkan.
Di pasar malam, berbagai jenis kuih dijual.
Di pasar malam berbagai-bagai jenis kuih dijual.
4. Kata bilangan tentu
    satu, tiga dan kata
    bilangan pecahan tidak
    boleh hadir serentak.
1. Saya menunggu bas selama
    satu suku jam
.
2. Harga ikan bawal ialah tiga
    setengah ringgit
.
1. Saya menunggu bas selama
    satu jam suku
.
2. Harga ikan bawal ialah
    tiga ringgit setengah
.


Tulisan yang dikaitkan 'Bilangan Kardinal'


Definisi
Himpunan (set) adalah kumpulan objek-objek yang didefenisikan dengan jelas. objek-objek itu kemudian disebut anggota atau elemen. Himpunan biasanya di notasikan dengan huruf kapital.
Jenis-jenis Himpunan
# Himpunan Semesta (S=U) : himpunan semua objek yang sedang dibicarakan atau himpunan semesta pembicaraan
# Himpunan Kosong ({}) : himpunan yang tidak mempunyai anggota
# Himpunan Terhingga : himpunan yang banyak anggotanya terbatas atau berhingga banyaknya
# Himpunan Tak Terhingga : himpunan yang banyak anggotanya tak terbatas
# Bilangan Kardinal [n{H}]
Hubungan Himpunan dan Himpunan
  • Himpunan Bagian/subset   : A himpunan bagian B, jika setiap anggota A merupakan anggota B juga
  • Himpunan Ekivalen (~) : Himpunan A dikatakan ekivalen dengan Himpunan B jika banyaknya anggota A sama dengan anggota B (n(A)=n(B))
  • Himpunan Sama (=) : Himpunan A sama dengan Himpunan B jika anggota A juga anggota B
  • Himpunan Kuasa/superset : Himpunan A superset B , jika setiap anggota B merupakan anggota A juga
  • Himpunan Lepas (//) : Himpunan A dan Himpunan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak mempunyai anggota persekutuan
  • Himpunan berpotongan  : Himpunan A dan Himpunan B dikatakan berpotongan jika mempunyai anggota persekutuan dan juga mempunyai anggota bukan persekutua

No comments:

Post a Comment


ShoutMix chat widget